Jesteś tutaj: HomeDostępność

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa w Jasieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność w obszarach cyfrowym, komunikacyjnym i architektonicznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

  1. Dostepność cyfrowa:

 Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej http://sp.jasien.kaszuby.pl  i szkolnego Biuletynu Informacji Publicznej http://spjasien.bip.czarnadabrowka.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 15.05.2013r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.04.2021r.
  • Data publikacji BIP: http://spjasien.bip.czarnadabrowka.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Obecna strona internetowa jest  niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Jesteśmy w trakcie wprowadzania zmian i tworzenia nowego szablonu strony szkoły wg wytycznych WCGA 2.0

 

Treści niedostępne:

  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Nie wszystkie elementy nietekstowe ( zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp.), umieszczone na stronie internetowej posiadają szczegółowy opis.

 

2. Dostępność komunikacyjna:

Aktualnie na terenie całego budynku  widnieją oznaczenia wizualne oraz tablice informacyjne         w celu samodzielnego poruszania. Oznaczona jest droga ewakuacji oraz miejsce zbiórki.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń  kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi „Tłumacza języka migowego online”. Szkoła nie posiada informacji dotykowych i słuchowych jako pomocnych form prowadzenia i wspierania orientacji wyboru odpowiedniego kierunku.

 

3. Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Jasień 22,  77-122  Jasień, gmina Czarna Dąbrówka posiada jeden obiekt. Budynek wyposażony jest w jedno wejście główne oraz jedno ewakuacyjne. Wejścia nie zapewniają dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym np. z niepełnosprawnością ruchową, dla matek z  dziećmi w wózkach) – brak podjazdu, który umożliwiłby swobodne wejście do budynku. Bezpośrednio przed wejściem  głównym do budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, jednak położenie budynku i wejście pozwalają na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przed budynkiem na utwardzonym podjeździe.

Szkoła mieści się w budynku parterowym. Aktualny stan toalet wymaga doposażenia, np. zakup        i montaż uchwytów.  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie szkoły nie ma pętli indukcyjnej.

 

Koordynator do spraw dostępności

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej w Jasieniu : Anna Krefft

adres do korespondencji: Anna Krefft, Jasień 22, 77-122 Jasień

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 600059506

 

Zakres zadań koordynatora do spraw dostępności uregulowany został w art. 14 ust.2  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod  numerem telefonu  598232225.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/ 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29

 

Załącznik:

 

 

Polish English French German Hungarian Italian Latvian Portuguese Russian Slovak Spanish

Nasza Galeria

Nasze Podróże

Wyjazd do Wygonina

Wyjazd do Wygonina

22 październik 2021
Wycieczka Rowerowa

Wycieczka Rowerowa

06 październik 2021
Wycieczka do Gdańska

Wycieczka do Gdańska

22 czerwiec 2021
Wycieczka rowerowa

Wycieczka rowerowa

22 czerwiec 2021

Nasze Video

NASZ ADRES

  SZKOŁA PODSTAWOWA

            W JASIENIU

           77-122 Jasień

  Tel: (059) 82-32-225

  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj 14

Wczoraj 16

W tym tygodniu 86

W tym miesiącu 14

Ogółem 119670